dissabte, 28 de març de 2009

DRETS HUMANS. Una fonamentació universal de l'educació

Valors que hem de transmtre als infants en l'educació dels primers anys per fonamentar uns patrons de conducta que s'interioritzaran. De joves es raonaran críticament i es podrà fer una adopció lliure i personal per a tota la vida. Els infants han de veure que els adults defensem aquests valors unànimement i que nosaltres mateixos actuem segons ells. Perquè defensem els drets per a tots, acceptem lliurement els deures que tenim cap als altres.dimecres, 11 de març de 2009

Plató, educador a través de la filosofia i la política


Plató a La República o l'Estat defensa l'educació com a necessària per a fer ciutadans, projectada racionalment i realitzada políticament.

Cites rellevants de La República
Primer eduquem els infants amb mites que no són del tot veritat però hem de protegir-los d'aquells que puguin donarlos mal model. Això no és censura o ser enemig de la societat oberta com va criticar Karl Popper; el control de poetes, músics i contadors de mites es limita a allò que mostrem a infants i joves. Aquesta és una tesi de Platon emergent, ben necessària en una societat de comunicació de masses on per audiència i per consum es mostra obertament les màximes provocacions. Que els adults vegem The Simpson, una crítica àcida de la societat intel·ligent, és positiu. ¿Però quin efecte pot tenir en infants de sis, vuit o deu anys veure que Bar Simpson és un permanent destroyer?. Platon diu senzillament que encara no tenen enteniment per comprendre l'al·legoria com per exemple que efectivament els déus també fan coses que no s'han de fer: s'emborratxen, es prenen les dones...

diumenge, 1 de març de 2009

POLÍTICA AMB MAJÚSCULES: decisió i acció

El 44è president d'USA, Barack H. Obama mostra un bon exemple de política com a decisió i acció de govern que no estem acostumats a oir. Podem escoltar-ho i seguir el text.
Text complet

President Obama. Discurs a les dues cambres dels USA

President Obama. Discurs a les dues cambres dels USA
Un clar exemple de discurs polític consistent (politics). Preses de posició, objectius marcats i crida al compromís i consens conjunt, política de país. Enuncia ja programes d'acció (policies)
Per a estudiants de Política de l'educació té interès. Cercar totes les posicions referents a la política de l'educació: valors, fites i mesures d'acció que es proposes.

TEXT COMPLET ENGLISH-CATALÀ