dimarts, 15 de febrer de 2011

Amb un fals capitalisme, així no podem

No podem amb un capitalisme que no és capitalisme. Solament especulació. Compra al matí a Tokio, ven al vespre a New York i treu uns beneficis econòmics que no han creat cap riquesa ni cap lloc de treball. Compra durant temps d'una moneda, ven de cop i volta i fa baixar el valor; molts s'ho venen i ell ho compra tot: ric en sis mesos. Això és trampa; els teòrics i fundadors del capitalisme no ho acceptarien. Martí Teixidó