diumenge, 14 de juny de 2009

Prova d'Educació Primària

Resultats de la prova EP 2009

Primers comentaris
1 L'Educació Primària ha de ser assolida pel 100%- 3/5% de l'alumnat que pugui tener NEE permanents o transitòries.
2 Els resultats de superació de la prova per un 75% posen de manifest que un 20% té capacitat però no hem assolit un bon procés a l'Educació Primària.
3 En conjunt no aporta res que no sabéssim. A través dels anys es mantenia força constant l'avaluació acadèmica final de cicle emesa pels mestres d'Educació Primària. El Cicle Inicial no el venia superant el 7%, el Cicle Mitjà el 13 % i el Cicle superior el 21 %. No hi havia frau.
4 Aquest 20% es consolida i tampoc es recupera a l'Educació Secundària, particularment si l'únic procediment és fer repetir el curs. En el grup de repetidors es troben els qui abandonen abans d'arribar a 4t ESO, quan compleixen 16 anys.
5 El Graduat Escolar, que és un graduat en ciutadania, ha de ser asolit pel conjunt de la població, el 100% llevat dels que tenen NEE que podrien ser entre el 5 i el 7% del conjunt de la població, inclosos els alumnes escolaritzats en centres d'eduacció especial i en centres terapèutics. Als centres ordinaris habitualment han d'estar per sota del 5%.

Tot això ja ho sabíem i ens preguntem si la Prova d'Educació Primària ha aportat o pot aportar alguna alternativa. El cost ha estat d'un milió d'euros (1.000.000 €) i no aporta cap alternativa?
Ni una prova, ni una llei d'educació són alternatives per resoldre els problemes que ja coneixem; són talment exorcismes per foragitar el "fracàs escolar" que no sabem què és, cadascú el veu en els altres. Ben al contrari, qui tingui les alternatives possibles clares ha de ser qui digui en què hem d'esmerçar tants d'esforços humans, de temps (sous) i econòmics. ¿O potser no veiem que amb tanta prova i amb tanta llei estem en el mateix punt? ¿Es que no hi ha ningú que aporti una visió sistèmica de l'educació? Martí Teixidó