divendres, 16 de juliol de 2021

el diari de l'educació 12/07/2021


 

   

 

el diari de l'educació 

 

el diari de l'educació    12/07/2021     https://diarieducacio.cat/

 

Martí Teixidó, pedagog dr. ha dit:

16/07/2021 a les 10:03


Programa d’educació 2021-2055

 

1 Bon pla d’accions de política de l’educació. Necessàries. Ens hi identifiquem.

2  Intenció d’anar al cor de l’educació: la pedagogia, el motor que no pot parar.

     “Alhora hem de tirar endavant una renovació pedagògica basada en una formació integral i competencial. I per fer-ho necessitem tenir al capdavant professionals de l’àmbit educatiu amb la millor formació i els millors recursos que els puguem donar. Per això, una de les primeres actuacions del nou equip ha estat fer arribar un qüestionari a tots els docents de Catalunya per tal de copsar la seva opinió i millorar la gestió dels recursos i els serveis del nostre sistema educatiu.”

3 Escoltar docents i directius. Necessari per prendre decisions i assignar recursos ajustats a cada institució escolar.
4 Al capdavant professionals de la pedagogia amb la millor formació: a) Principis a partir del coneixement de l’educació i l’aprenentatge aportats per les ciències. (Neurologia, Antropologia, Psicologia, Sociologia) b) Visió sistèmica de l’educació amb totes les variables (entrada, context, procés, producte, impacte) c) Derivació de decisions i accions reguladores de les tensions (no reduïbles), ajustament als referents ( materials, humans i formals) de cada centre. d) Avaluació dels processos amb evidències criterials i dels resultats amb evidències amidables (valor afegit) i interpretació