dijous, 8 de juliol de 2021

Aspirants a mestre i prova PAP. DIàleg amb Xavier Chavarria

 

Aspirants a mestre i prova PAP. Diàleg amb

Xavier Chavarria  a el diari de l'educació

Vaig llegir a la pàgina web d’un diari català el titular La meitat dels aspirants a mestre no aproven la prova d’aptitud personal i em vaig preocupar molt. Hores després a l’edició digital i en paper hi posava un tranquil·litzador La meitat dels aspirants a mestre no superen la prova d’aptitud personal. Per uns moments vaig témer que l’alarmant baix nivell que presagiava el titular s’estenia als que ja són professionals de la comunicació. Era només una errada, uf! És ben bé que cap geperut es veu la gepa, com diu el refrany, o que no cal que siguem tan desmesuradament crítics?

... enguany, ha caigut al 51% (amb 4.200 presentats). És a dir, en aquesta convocatòria el resultat de superació ha baixat deu punts percentuals en el marc d’uns quatre mil aspirants a mestre.


Assumpte clau per a l’educació dels ciutadans el que tracta Xavier Chavarria. Si els mestres no son persones de cultura, d’alta i diversa cultura, els alumnes tenen poques oportunitats més enlla de les que els dona la família. Això és el que va voler millorar la consellera Rigau. Primer, exigir una nota més elevada en llengües, ha estat insuficient. Segon, una Prova específica PAP. Una prova com la PAU molt rebaixada però com sempre prova de paper i llapis. Més del mateix.

He estudiat amb atenció les proves PAP 2021. Sols la superen un 51% dels presentats? Quin desastre! Però si és una prova de Graduat d’Educació Secundària! Si sols saben això, ensenyaran molt menys que això. D’altra banda, si no superen aquesta prova cal pensar que l’avaluació final o acreditació d’ESO i de BAT no serveix de res. Si el professorat que fa l’avaluació contínua no pot garantir una acreditació acadèmica social, haurem de tornar a les revàlides. Model que vaig superar de jovenet però no defenso doncs l’avaluació contínua és formativa mentre que l’examen de revàlida és selectiu i a una carta. Sempre ho he dit als docents: -Heu de fer avaluació contínua formativa, però arribats al final heu de fer l’avaluació d’acreditació i si no la feu bé, l’hauran de fer tribunals especials.

Per accedir a la professió de mestre cal cultura d’alt nivell i diversa i… aptitud personal. No la podem veure a través d’una prova escrita. Fem un càsting: – Endavant! -Que sap fer vostè? -Que ens pot mostrar?… Que expliquin, que argumentin, que cantin, que ballin, que expliquin contes, que juguin un instrument, que pintin… El mestre, una persona amb alta cultura i alguna aptitud diferenciada sobre la que pot articular la seva acció docent. En un càsting ja veiem l’harmonia i construcció personal sense que haguem de comparar, que cadascú sigui ell.

 

Sí, aquesta és una decisió de política de l'educació. Han de ser poques, realment importants per al conjunt social i deixar clar que correspon pensar fer i decidir als professionals i directius de les escoles, col·legis i instituts. 


Decisions de política de l'educació

  • Admissió d'aspirants a docents amb alta i diversa cultura.
  • Perfil plurilingüe de tot docent professional.
  • Pla d'estudis comú (mínim). Currículum escolar de cada centre. 
  • Avaluació contínua formativa i Acreditació acadèmica social.
  • Direcció pedagògica a cada centre
  • Parelles docents i paritat home-dona en l'encàrrec de cada grup
  • Provisió de recursos diversificada segons necessitats i iniciatives.