dimecres, 11 de març de 2009

Plató, educador a través de la filosofia i la política


Plató a La República o l'Estat defensa l'educació com a necessària per a fer ciutadans, projectada racionalment i realitzada políticament.

Cites rellevants de La República
Primer eduquem els infants amb mites que no són del tot veritat però hem de protegir-los d'aquells que puguin donarlos mal model. Això no és censura o ser enemig de la societat oberta com va criticar Karl Popper; el control de poetes, músics i contadors de mites es limita a allò que mostrem a infants i joves. Aquesta és una tesi de Platon emergent, ben necessària en una societat de comunicació de masses on per audiència i per consum es mostra obertament les màximes provocacions. Que els adults vegem The Simpson, una crítica àcida de la societat intel·ligent, és positiu. ¿Però quin efecte pot tenir en infants de sis, vuit o deu anys veure que Bar Simpson és un permanent destroyer?. Platon diu senzillament que encara no tenen enteniment per comprendre l'al·legoria com per exemple que efectivament els déus també fan coses que no s'han de fer: s'emborratxen, es prenen les dones...