divendres, 28 de juny de 2013

Agencia Tributaria de ESPAÑA: gravamen complemetario para reducir el déficit público


 
 
 a  MADRID El Gobierno de España ja va decidir que es reduís el sou dels funcionaris i s'ha fet de manera clara als més nombrosos, els d'eduacció i els de salut. Algú va calcular que entre retallada, increment de l'IRPF i pèrdues de fons social, hem tingut una disminució mínima del 19% si no ha estat superior. Cada Govern Autonòmic ho ha fet com li ha semblat millor. A catalunya vàrem ser els primers i no ens sap greu. Ara hi ha d'altres governs autonòmics que poden reduir impostos o que no contribueixen a les despesses comuns de l'Estat.

I la sorpresa que m'he trobat en fer la declaració de l'IRPF a la Agencia Tributaria de España. He  fet, jo mateix com cada any, la declaració puntualment el 9 de juny, l'he deixada reposat i l'he revisada per Sant Joan. Presentada el 25 de juny: ciutadà complidor.

El Ministerio de Hacienda ens ha incorporat:
Escala adicional para el càlculo del gravamen complementario para reducir el déficit público.
Con e fin de reducir el déficit público, la disposición adicional trigésimo quinta.1.a) de la Ley del IRPF, establece que en los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal se incrementará en el importe resultante de aplicar a la abse liquidable general los tipos de la siguiente escala

És una escala però a'han incorporat tres nous epígrafs complementaris. En el meu cas s'hi acrreguen: 1.034,11 + 56,00 + 33,42 €... per fer-ho més dens i que ni s'entengui.
Jo no recordo que se n'hagi parlat a televisió,a la ràdio i no ho he llegit als diaris. Com és que sembla que no se n'ha parlat?  On són els periodistes comunicadors que garanetixen la informació pública? No és prou important?

Per què me n'he adonat?
Molt senzill. Perquè el gravamen es repartia sempre en dues parts iguals: estatal 50% i autonòmica 50%.  Això no ha canviat i en canvi jo veia que la part estatal enguany era més de 1.000 € superior a la part autonòmica. Avui, 27 de juny he tornat a treure els papers i ja ho he vist clar.


Jo sóc ciutadà i estic diposat a  fer pel meu país, per la gent. N'hi ha ja molts que ho passen molt malament.

Però m'ofèn i rebutjo:
1 Que s'hagi mirat que passés desapercebut.
2 Que tot l'increment va per reduir el dèficit públic en la part estatal i que l'autonomia que és la que paga els costos més alts: educació, salut i serveis socials no en rebrà el 50%, no en rebrà res.

Ni legalitat, ni dret a decidir. No podem seguir en una España que fa trampa i aplica la legalitat al seu interès. Si ens desconstitucionalitzem, la llei màxima, no tenim legalitat amb España. Tenim la legitimitat de decidir si som majoria clara > al 60% i garantim que ens tracatrem bé tots parlant diverses llengües, tots i tenint amics per tota España.
Ho hem fet millor que al Quebec perquè tenim tots els infants en escoles i no els separen per llengua, ni orígen, ni cognom. Ja no som "els altres catalans" que tan bé va descriure Paco Candel.

Ara som: vells catalans, joves catalans, negres catalans, magribins catalans, xinesos catalans i esperem que també vulguin ser-ho els llatins catalans i els andalusos catalans i els castellans catalans. Per a ells també serà millor. Ara tenen un mal patró que els enganya i no vol que parlin més llengües perquè serien lliures.