dissabte, 24 de juliol de 2021

Que ès és la cultura? Resultat? Espectacle? Negoci? O procés de creació humana sense trencar la natura?

 

Què ens estan dient que és la cultura? Teatre, dansa, música, macrococerts, cinema... Restricció conceptual per interès comercial. Fake News.

D'entrada cultura és recreació de la natura coneixent-ne les lleis, projectant usos i gaudis i prevenint riscos. No és cultura anar contra natura. No és cultura seduir i domesticar la capacitat humana. És mala cultura industrialitzar la creativitat convertint-la en estereotip o posant en escenari experiències espirituals com a espectacle. 

Recuperem la pedagogia de la cultura (Eduard Spranger, Roura-Parella)
No oblidem la cultura d'adults i pedagogia (Paulo Freire, Flecha)


Faso Danse Théâtre - Grec 23.07.2021
El Grec d'enguany ens vol mostrar cultura africana? No m'ha interessat però haig de conèixer per pedagogia. Posar en escenari del 'Teatre Grec' de Montjuïc dansa esportiva gimnàstica, occidentalitzada és un mal sevei a la cultura africana. Solament em tranquil·litza que unes persones han tingut feina i sou. No eren totes africanes i les expressions facials no eren  africanes. Molta gimnàstica acrobàtica. Una hora d'entreteniment. El públic aplaudeix, per costum. No és cap indicador. 
 
 
 
 
 
Terry Olfield ens  ha volgut donar a conèixer la música africana, evidentment  amb recreació de cultura occidental. https://youtu.be/z6MjthM6ZjM Tot i ser instrumentada diferent duu a l'experiència interior amb molt de respecte. 
Les Toianes al Grec
Al 'Teatre Grec' (1965) anava a veure teatre grec, de jove en llengua grega que era assignatura de batxellerat i no vaig entendre res, però era tan expressiu! Antígona, Edip, Orestes, Agamèmnon, Creon i el cor. sempre el cor, reflexió i preguntes que ens fem els humans. I les Troianes, dones contra l'absurd de la guerra i per a una sexualitat autèntica, plaent. Quina dimensió humana!

Som de cultura grega i determinades creacions, determinades preguntes, determinada filosofia i determinada epistemologia són ben actuals i cal reinterpretar-les any rera any.

Fragments de Xenòfanes (570-475 aC) "Todo cuanto deviene y crece es tierra y agua. Todo proviene de la tierra y todo retorna a ella" La cultura no es un don de los dioses a los mortales, como enseña el mito. Los hombres mismos lo han hallado todo mediante sus esfuerzos inquisidores y mediante ellos lo van complementando.(168-169) Los poemas filosóficos han nacido íntegramente de la experiencia personal de las nuevas doctrinas profundamente conmovedoras... Ordena el poema callar las disensiones vergonzosas de los dioses y las luchas de los titanes, gigantes y centauros, invenciones de tiempos pasados que otros cantores gustan de ensalzar en los banquetes.(169) Para él, la verdad filosófica es la guia de la verdadera areté humana. Este poema es un documento de primer rango para la historia de la educación. No podemos por tanto dejar de considerarlo con todo detenimiento.(170) En nombre de la polis proclama ahora Jenófanes su nueva forma de areté; la educación espiritual sofin... evolución del concepto de areté: valor, prudencia, justicia; y, finalmente sabiduría.(171) Tot explicat a PAIDEIA de Werner Jaeger (pàgines).

 

Misèria de teatrets comercials de passatemps. Cinema que explica les vergonyes dels déus, és a dir de nosaltres mateixos com a titans (Titane). Tant com creix el coneixement, creix la ignorància; ignorància volguda per conformar i dominar les ments, despersonalitzar, massificar i consumir. L'educació universal queda neutralitzada. No mostrem valor en causes socials, prudència protegint els infants de les nostres vergonyes, justícia que redueixi la desigualtat y saviesa, no títols i màsters. Saviesa que no es compra, que es va trobant en el decurs de la vida si hom està obert al coneixement i a l'acció compartida.

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Propostes pedagògiques amb cultura, en positiu. No podem anar a la contra, sempre podem trobar  trobar un motiu pedagògic. Em remeto a Beethoven, motiu pedagògic.  Amb un acte de comunicació massiva, oportuna es pot bastir una proposta pedagògica diversa, interdisciplinària.

Blog: Paidogogia

https://paidogogia.blogspot.com/2020/12/scp-16-de-desembre-de-2020-sessio-de.html