dijous, 24 de desembre de 2009

wu
Beethoven Sinf. 3 Heròrica, 2n mov.

Observo el guarniment de l'arbre de Nadal. S' l'han fet infants amb ajuda dels seus mestres com a activitat d'educació artística escolar que té una projecció cultural, social... em sembla que té un alt valor pedagògic. ¿No estem ja cansats de tants estereotips hiperreproduïts per la societat de consum? Si la gent els accepta, penso que és perquè en la seva educació escolar no van ser estimulats per a la creativitat. Cal crear nous symbols de comunicació de l'experiència humana. L'educació artística ha de començar... la capacitat artística ja la duu l'infant en la memòria dels seus gens o mems. L'espècie animal humana és symbolitzadora, expressiva d'emocions... i això és l'art. expressar lliurement l'observació del món i de la vida, donar-li un sentit, plasmar l'emoció, l'admiració, la sorpresa, el neguit, l'animadversió, la contradicicó, la contemplació... L'educació escolar l'ha de suscitar, conrear, estimular... i les tècniques han de potenciar l'expressivitat, no reduir-la a reproduccions estereotipades. ¿Què veiem a les finestres de les escoles? ¿Com podem girar aquesta tendència reproductiva de l'escola? Per comptes de copiar, reproduir, es pot crear fins al punt que els sistemes comercials siguin els que prenguin idees de les escoles.

Uns exemples d'enguany. Hi ha boix grèvol i llaçada. Hi ha un Jesús despullat i un Pare Noël enfilat. Hi ha disseny de formes d'arbre i nen amb trineu. Hi ha ninot de neu fet amb animació informàtica. Mitjans expressius i nous no en falten. Les idees potser són velles i massa vistes. Que cadascú pensi què vulgui.

dijous, 17 de desembre de 2009

Educació de qualitat. Ja s'ha dit tot i tot està per fer

El Pla d'Ensenyament Langevin-Wallon. France 1946.


El Pla Langevin -Wallon va ser elaborat el 1946 a France. No es va generalitzar al seva aplicació. Era un pla pensat per experts compromesos en l'Educació Nova des de 1921. Henri Wallon, psicòleg oblidat; de fet, metge, neuropsiquiatre i filòsof que va escriure moltíssim i avui no en sabem res ( mentre tothom parla de Sant Piaget sense haver-lo estudiat i menys encara haver-lo entès). Paul Langevin, físic reconegut, home de compromís polític per la justícia social també havia estat impulsor de l'Escola Nova. El Pla d'Ensenyament cobria fins als 18 anys amb el cicle de determinació (15-18 anys), precedit del cicle d'orientació (11-15 anys). poques hores de classe determianda i dedicació a activilats lliurement escollides. Wallon havia posat les bases emocionals: a l'adolescència no s'aprèn per capacitat d'intel·ligència sinó per motivació emocional. (Després Goleman ha fet fortuna i n'ha venut molts llibres). ¿Què volem inventar de nou si no hem estudiat els models ben pensats que no s'han pogut aplicar pels entrebancs dels qui perferien un ensenyament d'excel·lència selectiva?