dissabte, 24 d’octubre de 2020

Què volen aquesta gent? Parlen d’innovació educativa, de transformar l’escola?

 

Què volen aquesta gent? Parlen d’innovació educativa, de transformar l’escola?

el diari de l'educació 20/10/2020

 • El canvi educatiu ha de ser evolutiu i avui correspon consolidar aquesta nova primavera de renovació pedagògica fent de cada aula un laboratori de pedagogia pràctica amb recursos digitals i procediments dialògics com no pot fer l’Administració educativa ni cap director d’empresa.

 


Es parla molt d’educació. O se’n parla a les xarxes i els mitjans de comunicació se’n fan ressò de tant en tant “amb més pa que tall”, com deia la meva padrina. Innovació educativa, transformar l’escola, escoles en xarxa són expressions que activen l’audiència  i multipliquen tweets, likes i retweets. Va bé que es parli tant d’educació i més que se n’hauria de parlar. Tant la salut com l’educació són assumptes socials, de tots, ens afecten a tots. La salut no sols afecta als malalts, sinó a tots. L’educació no solament als qui tenen fills o nets, sinó a tot ciutadà, doncs afavoreix la vida social que tots siguin ben educats.

Les paraules ens confonen perquè en educació hem fugit de tot tecnicisme o taxonomia. Tothom diu el que creu, la seva opinió. A les mateixes paraules cadascú les hi dóna el significat que li sembla millor, i fem una escalada per posar paraules noves que tinguin gran impacte. Ha arribat a ser excessiu i més, des del principi. Pensem cadascú què direm d’educació, de formació, d’ensenyament, de didàctica, de pedagogia, d’avaluació. Entre la imprecisió i la confusió. I com que no ens aclarim, n’afegim més: renovació, reforma, innovació, transformació. Referint-nos directament a l’escola: escola nova, escola activa, escola progressista, escola viva, escola nova del segle 21. Pel que fa a pedagogia, com que cadascú ho entén a la seva manera, apareix: pedagogia activa, pedagogia sistemàtica, pedagogia institucional, pedagogies crítiques, pedagogia no-directiva, pedagogia sistèmica, pedagogies democràtiques, pedagogia lenta.

El pedagog Xavier Besalú ha tractat recentment aquest tema en el discurs de recepció a l’Institut d’Estudis Catalans. La renovació pedagògica a la Catalunya del segle XXI permet fer-se un mapa mental de la situació. Estem mancats d’una terminologia comuna amb consistència científica i comprensió professional. Potser això explica que malgrat que el conjunt d’institucions escolars s’ha anat actualitzant, perdem moltes energies i no acabem d’encarar els assumptes més actuals amb seguretat.

La renovació pedagògica del segle XXI ha de ser una actualització de la renovació pedagògica del segle XX per fer un reajustament a la societat amb la seva diversitat cultural i fer ja l’escola activa digital en una societat telecomunicada. No es tracta d’anar afegint llengües repartint les hores a l’escola, la clau és la competència d’intercomprensió plurilingüe que la neurobiologia ha evidenciat. Incorporar les tecnologies digitals no ens canviarà l’escola, però no podem canviar l’escola sense el digital.

Un viatge ràpid per la renovació pedagògica del segle XX: Com realitzar pràcticament una escola nova d’Artur Martorell (1965), El Mall-Grup Promotor 1979. Inmovilismo e innovación en la escuela de Guy Avanzini (1967), OIkos-Tau 1985. Aprender a ser d’UNESCO-Faure (1973), Unesco-Alianza Universidad 1973; el 1r i sistèmic informe del qual se n’han derivat els altres. I no podem desconèixer les aportacions tècniques de Freinet: Técnicas Freinet de la escuela moderna; la crítica cultural a l’escolarització d’Illich i la pedagogia de l’oprimit de Freire. Penso que filòlegs, biòlegs, historiadors, economistes, matemàtics i músics dedicats a l’ensenyament han de conèixer aquesta pedagogia si no ho han fet abans. Certament, massa sovint s’ha presentat una pedagogia teòrica que ho explica tot i no se sap com aplicar. Aquí he fet esment d’obres que, als qui hem fet pràctica escolar, ens han donat consistència i iniciativa creativa.

Per a fer l’Escola Nova Digital, ara el 2020, tenim amb la pedagogia Freinet, construïda per tants mestres en xarxa cooperativa (ICEM France, MCE Itàlia, ACIES iniciada pel mestre Alcobé a Catalunya)[1], la base organitzativa per fer de l’aula un laboratori de pedagogia pràctica amb els instruments tecnològics del nostre temps i fer de l’escola una institució de diàleg participatiu per desenvolupar un pensament complex i democràtic. Abans d’inventar, mirem tot el que està clar que ja ens fa fàcil l’acció educativa i centrem la nostra creativitat en com tractar els temes del nostre temps i anar configurant l’aprenentatge amb l’estructura de pensament –l’estructura, no el pensament– que faciliti la memòria i organització el coneixement.

Massa sovint es declara l’escola que no volem (segons com la va viure cadascú), el rebuig dels llibres de text (si no uns, uns altres, cercar els que ens facilitaran), que s’ha de treballar per projectes (però no ens limitem als interessos empobrits de tants alumnes), que hem d’incorporar els dispositius digitals (cert, tant com els personals i els socials) organitzant-los amb l’adequada proporció de temps. L’escriptor Daniel Pennac, amb Chagrin d’École (2007)[2], integra la seva vivència d’escola amb l’actuació de professor de llengua i fa autèntica pedagogia per incorporar els alumnes disruptors. Tanmateix vaig proposar al conseller Maragall que se n’enviessin exemplars als professors d’institut.

L’avaluació del conjunt de centres del sistema educatiu mostra uns resultats prou positius en general i el que es pugui fer a partir d’ara és: que cap alumne s’aturi i justament amb llibres ben programats i packs digitals d’aprenentatge alguns alumnes i equip de treball poden ser molt autònoms mentre l’atenció personal directa del docent es centra amb els que necessiten ajuda fins a avançar més autònomament. Les editorials de llibres escolars són el departament de producció per als docents, que en son la realització. Examino la producció de Grup Promotor Santillana, hi ha de tot i més, de recursos didàctics i les programacions que cada mestre pot ajustar al seu grup d’alumnes; inclou lectures, registres sonors, jocs i instruments d’avaluació, tot adaptable. És qüestió d’escollir amb criteri i diversificat entre les diverses editorials i desapareixerà la mala producció editorial si en queda i pobra l’autoedició fotocopiada. Hi ha editorials que posen a punt instruments pedagògics. Vegeu: La Rúbrica del canvi. Materials de suport,  instrument pedagògic editat per Graó per a Escola Nova 21.

El docent s’ha de centrar en la realització i no anar aplegant dossiers com fèiem els anys setanta, quan no hi havia bona producció editorial. Per impulsar projectes el docent ha de conèixer molt bé la matèria i seleccionar la part necessària, sempre escoltant els alumnes, però no se’ls pot limitar a les seves condicions de partida. Quan els alumnes presenten projectes als companys no han d’explicar conceptes aïllats memoritzats (del llibre o d’internet) sinó explicacions de relació sistèmica, causal o conflictiva amb comunicació motivadora.

L’accent en fer l’educació paidocèntrica és el propi de l’Escola Activa de 1912 (Ferrière) que corregia els excessos de l’educació centrada en el mestre i l’acumulació de coneixements. Això no ha de fer oblidar que el docent, dona o home de cultura, és un model de referència diari. La relació educativa entre alumnes i docents té com a referent el coneixement i la cultura i per això cal ensenyament presencial. No hi ha contradicció entre Platon-Aristóteles (culturalisme), Comenius-Rousseau (paidocentrisme) i Escolàstica-Il·lustració (magistrocentrisme). Segons la realitat ambiental dels alumnes caldrà decantar més cap a un o altre però no ignorar cap dels tres components de l’educació..

Conceptualment. L’educació transmet tradició i maneres de fer que cal ajustar a cada època, que estimulen el desenvolupament personal de capacitats. En educació, la innovació sense tradició desorienta, no es pot aplicar com sí que es fa en el sistema tecnològic comercial (substitució i tot nou). L’educació ha de ser evolutiva amb relació a l’evolució social on canvien les tècniques i els modes de relació. Les aspiracions i desitjos humans han canviat poc dins el nostre model de civilització construït entre Judaisme, Grècia-Roma i Cristianisme. I no queda tan lluny l’Islam, adaptació dels anteriors per a les tribus del desert, que deixa de banda l’herència urbana de Grècia-Roma. Més distància trobem quan tenim alumnes de famílies xineses, hindús o del llunyà orient i ens cal estudiar per comprendre les cultures d’alguns dels nostres alumnes.

El canvi educatiu ha de ser evolutiu i la renovació pedagògica dels procediments científics per a l’educació és un moviment dels professionals sense director però amb direcció coincident (Artur Martorell) avui tan a l’abast amb les xarxes digitals. La renovació pedagògica incorpora el coneixement científic dels investigadors (Claparède, Piaget, Wallon) i dissenya, inventa, construeix models o instruments: recursos de l’entorn cultural amb intenció pedagògica (Decroly, Montessori, A. Galí, Freinet, Almendros, M. Antònia Canals, Costa-Pau). A Catalunya vam tenir una primavera pedagògica de 1909 a 1923 i de 1929 a 1939 impulsada per les institucions públiques. Una secondavera amb l’associació Rosa Sensat i les escoles d’estiu de 1965 a 1980. Avui correspon consolidar aquesta nova primavera de renovació pedagògica fent de cada aula un laboratori de pedagogia pràctica amb recursos digitals i procediments dialògics com no pot fer l’Administració educativa ni cap director d’empresa.

El sistema educatiu és tota la societat en tant que educadora. Identifiquem agents educadors directes: família, escola i mitjans de comunicació. Agents efectius com: llocs de treball, instàncies de lleure i publicitat-consum. Agents difusos com: personatges públics i tot ciutadà pel carrer a la vista dels infants i joves. L’Administració educativa atén el subsistema escolar i ha de crear les condicions de marc normatiu (no més que marc) i de finançament públic total amb gestió directa dels centres, siguin públics o privats. Gestió directa ben supervisada pedagògicament, sense burocràcies costoses i inútils. L’Adminstració s’enganya si vol dirigir el sistema educatiu. Els pactes nacionals per a la infància i per a l’educació[3] són els que poden dinamitzar el sistema educatiu total. L’Administració s’ha de centrar a crear les condicions favorables del subsistema escolar.

Els mestres d’avui han de seguir fent renovació pedagògica de l’escola activa en la societat digital.


[1] ICEM: Institut Coopératif de l’École Moderne. MCE: Movimento di Cooperazione Educativa. FIMEM: Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna.  ACIES: Associació per a la correspondència I la imprempat escolar.

[2] Daniel Pennac: Chagrin d’École, Paris, Gallimard, 2007. Versions catalana i castellana amm títol, poc encertat de Mal d’escola, La Butxaca.  Mal de escuela, Debolsillo.

[3] Pacte Nacional per a l’Educació:  20 de març de 2006. Pacte per a la infància a Catalunya: 19 de juliol de 2013.

 

dilluns, 21 de setembre de 2020

Vivim la postguerra 2020 com la postguerra de 1940

 

 

Vivim la postguerra 2020 com la postguerra de 1940

HE MIRAT AQUESTA TERRA - YouTube

El 1936 amb una rebel·lió i sublevació militar auspiciada per la CEDA que havia perdut les eleccions es va iniciar una guerra incivil que va durar tres anys fins  1 d’abril de 1939. La meva mare (de 15 anys) la va patir com una llarga guerra; el pare (de 22 any) al servei militar a Mallorca va quedar de la banda de los nacionales i va estar a la presó.

 

Ara han estat tres anys de guerra, va començat el 20 de setembre de 2017 per desactivar  l’anunciat referèndum de l’1 d’octubre de 2017. No el van poder evitar i es van enrabiar, més tocats de l’orgull que afectats per les conseqüències d’una consulta pacífica que posava en evidència la mala política del Gobierno de España.

 

Avui, derrotats, aguantem en silenci, esperem un temps millor i pactem amb la situació com hi van pactar els nostres pares encara que mentalment no ens els van derrotar, no ens han derrotat. A l’any quaranta, quan va néixer Raimon encara no havien mort tots https://www.youtube.com/watch?v=XhlmUIqD2H8&ab_channel=comandantecalicut  i van seguir deu anys de continues de condemnes criminals i penes de mort amb falsos judicis. Avui, segueixen judicis i condemnes de tanta gent que no han fet res més que dir que no acceptem aquest sistema polític disfressat de democràcia, d’autonomia i de justícia.  A l’any cinquanta, quan jo vaig néixer, treballaven submisos, parlàvem en català a casa i s’aguantava el Caudillo perquè hi havia feina i menjar. Als dotze anys vaig anar de colònies i no podia escriure als pares una postal en català. Llegia Cavall Fort i Tintin (en castellà o en francès). Als catorze vaig aprendre a escriure en català  amb el llibret d'ortografia de Jeroni Marvà d'Editorial Barcino i vaig llegir Els altres catalans de Francesc Candel.

 

Empresonats i tancats en cel·la vint-i-tres hores per causa de la pandèmia com amb el raccionament alimentari dels anys quaranta. Avui, amb silenci i inhibició dels Estats i de la desUnió Europea atenta a la seva guerra econòmica. La política és un joc d’interessos, sempre econòmics, disfressats de monarquia, de república o de democràcia (Maquiavel·li). I amb tot, hi ha gent que confiem en la política ètica per governar la ciutat, l’Estat (Aristoteles).

 

Però tot això, és superable com ens mostra la història. Es pot canviar la situació i fer una etapa renovada fins a la següent confrontació. Però no es pot fer res quan hi ha la causa més gran d’autodestrucció humana. Enemics confrontats amb els nostre interessos, n’hi ha i sabem sobreviure, pactar, negociar o el millor, dialogar.  El que no podem suportar, superar, resoldre és la desunió amb els qui hem anat colze amb colze, amb els de casa, amb els amics, amb els estimats. Catalunya, quatre rius de sang, https://www.youtube.com/watch?v=eV7ZUAonV3g&ab_channel=Raimon-Topic  quatre partits polítics trencats, quatre lideratges fracassats. Quatre defensors d’una Catalunya independent que no es pot desentendre de la nació, que si és nació ho és per la llengua i la cultura: Catalunya Principat, El Regne de València, Les comarques del Rosselló, El Regne de Mallorca.

 

Ens hem desentès de la nació-llengua, no ens enganyem. La nació llengua ens uneix, però la nació-diner és la que ens separa  i no hi ha cap diferència amb el castellà o el francès. Tots per la lògica econòmica, competitiva, dominadora del mercat. De tant en tant fan el trust per dominar més (CaixaBankia) i altres faran el mateix (Santbadell, SGParibas) per no perdre la partida.

 

Ja ho veieu. Ara poc es parla de llengua, hem de parlar ben segur de presos i exiliats polítics però  l’interès real està en l’economia, en el guany. Vaja que, per interès per la llengua i la cultura, ciutadans que fem la feina i estimem la gent, ens hem trobat enmig d’una guerra econòmica estatal i interestatal. I de tant en tant, fins hi tot els empresaris es justifiquen per conservar els llocs de treball i els polítics pels milions d’euros necessaris per a la despesa social.

 

He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. https://www.youtube.com/watch?v=dUdUZJDE9V4&ab_channel=JuandeMondria Gràcies Espriu. Gràcies Raimon. De moment m’estalvio el paracetamol i confio resistir però ja no podem somiar allunyar-nos nord enllà, no son millors. A estones hem d'anar muntanya amunt o mar endins i a casa, sense fer passatemps, amb la música i la cançó poètica, ètica, estètica. Cantarem la vida. https://www.youtube.com/watch?v=TWmpSJYbz-4&ab_channel=AndreuRoca

Gràcies al filòsof de la cançó, al poeta de la cançó, al cantautor del pueblo. Somos como esos viejos árboles batidos pot el viento... Vamos a echar nuevas raíces... uniendo... manos contra manos hizando la igualdad. https://www.youtube.com/watch?v=qgOVPEVGtMo&ab_&ab&ab_channel=Canfranero 

 

Martí Teixidó

Barcelona (1950)

dimecres, 20 de maig de 2020

Pla d’escolarització en situació de confinament


Pla d’escolarització en situació de confinament

Multades 13 persones per no dur la mascareta posada | Ràdio la Llagosta 
PLAN DE ESCOLARIZACIÓN PROTEGIDA en evitación de contagios                       1
Ante la necesidad de mantener el máximo aislamiento de contagio COVID-19 en la recuperación progresiva de la escolarización: básica 6-12 años, propedéutica 3-6 años y académica 16-18 años
Plan de escolarización reducida, en grupo de alumnos y en tiempo presencial en situación de riesgo de contagio. Se articula en las tres modalidades de aprendizaje que ya deben formar parte de la educación básica. Actividad colectiva con el profesor, actividad personalizada y actividad en equipo.
 • Nota: Pensamos en profesoras, profesores, maestras y maestros pero sólo utilizaremos profesores o docentes. Pensamos en alumnas y alumnos, niñas, niños o adolescentes pero utilizaremos alumnos.
Escolarización presencial en semigrupo y en doble turno:      A  de 10-13 h;   B  de15-18 h
Medio grupo de clase (12-15 alumnos)
Opción horaria de la familia para mayor compatibilidad
Grupos estables, relativamente. Si se prolonga la modalidad pueden hacerse ajustes, variaciones o cambios a petición de familias.
Respetar vínculos personales asignando semigrupo de cada alumno con uno o dos compañeros, amigos próximos.
En tiempo presencial (3 horas)
 • Motivación y ocasión de compartir conocimiento, comunicando y escuchando, Modalidad conversacional (30’).
 • Presentación de tareas de conocimiento realizadas personalmente o en equipo que ilustren a los compañeros (30’). El profesor irá dando entrada a alumnos en sesiones sucesivas o equipos asegurando contenido y reconocimiento a todos. (Discretamente puede haber ayudado a los más inseguros; recurso Freinet).
 • Club de lectura de libro en común. El alumno lee en casa, se promueve que lo comparta i dialogue con familiares. El profesor ha seleccionado un libro sugerente, comprensible pero exigente, difícil, ya que el puede conducir-lo. De la lectura deben extraer-se temas de interés que puedan desarrollar alumnos o equipos. De la lectura el profesor hará aplicaciones gramaticales, ortográficas o de contrastación con lenguas (catalán/gallego/inglés/francés/portugués) ya cocidas.
 • Lección magistral o, mejor, comunicativa. Tema bien preparado por el profesor en estructura de contenido y presentación didáctica. Un tema clave del currículum escolar. El profesor es modelo de comunicación y organización del pensamiento. Debe incluir precisión, retos y preguntas. Que vayan pensando en casa y puedan dialogar con los familiares.
 • Módulo de creación: música, arte, museos, plástica, video creación, grafiti-arte (30’) Módulo participativo a partir de lo que aporten los alumnos cazadores de arte. El profesor siempre debe tener algo interesante en reserva. Puede intervenir especialista pero el profesor habitual debe presentarse como persona de cultura básica integral.
 • Síntesis. Orientación de opciones de estudio, investigación y creación (30’). Suscitación de compromisos personales de realización o de equipos de cooperación que podrán presentar en sesiones posteriores.
No hay tiempo de recreo. Son tres horas y una clase presencial articulada i dinámica como un programa de radio (puede haber cantos y sintonías musicales en el cambio de actividad). Salir al patio es una complicación añadida de vigilancia y de tiempo que no compensa.
Como en un pool de oficinas americano, los alumnos pueden llevar un botellín de agua o zumo (algún día se puede aceptar una cola) y bocaditos de desmenuzado seco (picos de pan, galletas, almendras, avellanas, anacardos… sin cáscara) que pueden tomar en cualquier momento mientras no intervienen y sin dejar restos.
Por supuesto, los alumnos podrán salir al lavabo en cualquier momento. Lo necesario es garantizar la higiene y desinfección. Mejor que no vayan todos a un tiempo pero debe haber un adulto asistente.
Un encuentro gratificante personalmente i cultural colectivamente. La actividades no son deberes escolares. Prever música y canción en cualquier transición. Aprovechemos para recuperar una escuela que canta poco, que respira peor. La canción es ortofonía, modulación y vocabulario. Cantar más a menudo sin música grabada.
En tiempo confinado (3 horas)
 • Aprendizajes instrumentales. Son de ejercitación personal i comportan repetición para su fijación (30’). La instrucción programada (Skinner, Crowder) tan adecuada para estos aprendizajes (operatoria, ortografía, vocabulario, lenguas; en secundaria resolución de problemas tipificados, pocos polinomios, ecuaciones, triangulación y trigonometría) todavía no está bien aprovechada. El profesor hará la supervisión para confirmar o reorientar.
 • Lectura individual de la asignación del libro común (30’). Sugerir la conversación con padres, hermanos mayores o abuelos. Se deseará intervenir en clase presencial.
 • Trabajos personales sobre temas de conocimiento, experimentos, documentación y estudio. Trabajos en equipo (2-4 alumnos) con buen guion, reparto de tareas y consultas o intercambios telemáticos (unidad compartida, chat, video, correo) (90’).
 • Actividades de búsqueda, investigación, invención y creación personal o colaborativa (30’). La historia de una canción o de un monumento, descubrimiento de un edificio singular, construir un autómata con material reutilizable (ideas de TV)… El profesor y los compañeros darán pistas de fuentes de información. El profesor organizará tiempos de presentación presencial o en videoconferencia.
Una previsión de dedicación de tres horas diarias. Si se consigue motivación personal, uno a uno, dedicaran más tiempo sin percatarse. Olvidemos el sentido tradicional de deberes. Se proponen tareas y actividades de cultura diversificadas según alumnos. Hay que potenciar la comunicación de conocimiento en familia. No procede uniformización ni corrección. Hay que suscitar actividad por iniciativa del alumno. La comunicación a compañeros es un estímulo y ya es una primera evaluación, autoevaluación.
La circunstancia de no poder tener el grupo clase completo se convierte en oportunidad. Cada profesor tiene asignados menos alumnos y focaliza la atención personalizada. Todos los profesores tienen asignados alumnos y será preciso completar plantillas con el referente de dos profesores para cada grupo y, consolidado, ya para el futuro.
Se deduce que el profesor también realiza las tres horas de atención a los alumnos supervisando actividades y con comunicaciones telemáticas, según posibilidades y también con mesura (sin crear dependencia).
Adaptación a las diversas etapas
Hasta aquí la orientación del plan que se irá completando según necesidades. Deberán hacerse adaptaciones a etapas escolares y ajustes según entorno familiar, social y geográfico. Al mismo tiempo es un proceso de re-formación del profesorado acorde con las necesidades y usos culturales actuales.
Educación Infantil (3-6)
No es adecuado éste ni ningún plan específico. En esta edad no podemos pedir que estén sentados en su sitio. Todo su desarrollo y maduración es proceso natural estimulado culturalmente. La actividad, la experimentación, es sensorial y relacional. La atención es múltiple, no concentrada. El movimiento necesario pues oxigena las neuronas. A partir de tres años ya hay actividad frontal y memoria motórica y episódica. Retener al niño, aquietarlo, es parar la actividad de desarrollo. Está haciendo un aprendizaje por desarrollo motriz, sensorial y cognitivo de forma integrada con el lenguaje.
La escuela no puede resolver  las dificultades de conciliación horaria familiar. Es un asunto social pendiente de resolver que el sistema escolar ha encubierto. Pocos parvularios tienen organización y funcionamiento no subordinados al sistema escolar. Debemos recuperar la “casa de los niños ” de Montessori que los liberó de estar sentados en pupitres.. En la situación actual de confinamiento la escuela puede dar apoyos a las familias que intenten organizarse en grupos de cooperación y conjuntar algunos niños en un hogar o en espacio escolar. La escuela, atenta, sólo actuará para compensar casos de necesidad extrema.
Educación Primaria (6-12)
El plan general ya corresponde a la etapa primaria y los maestros lo deben desarrollar con iniciativa y seguridad propia. Cada grupo atendido por maestra y maestro se subdividen según turnos horarios (en caso de necesidad, si hay espacio alternativo, se pueden hacer simultáneos).  Maestra y maestro podrían atender al otro subgrupo con una cierta alternancia. En situación normalizada, algunas sesiones de clase las conducirían ambos, maestra y maestro.
Entre los alumnos, aunque de forma estable se funcione en subgrupos hay que mantener el sentido de pertenencia y institución escolar. De vez en cuando puede haber asistencias cambiadas. Asimismo, los alumnos que están en casa, podrían seguir o participar telemáticamente.
Educación Secundaria (12-16)
El plan general se adapta a la etapa secundaria contando con mayor actividad y participación de los alumnos. Hay que respetar amistades personales aunque inicialmente pensemos que no favorecen el aprendizaje; ya introduciremos impulsos modificadores.
Educación postsecundaria (16-18) Bachillerato y Profesionalización
Es una etapa que ya precisaba una clara articulación de actividad presencial i actividad personal o de equipo. En situación normal la actividad de clase colectiva no debería superar las cuatro horas. Actualmente pedimos a los estudiantes  seis horas de clase que rinden poco y les asignamos tareas (deberes) que llevan a estudiantes a dedicar diez horas semanales para seguir correctamente. Sólo alumnos listos y con apoyo familiar siguen i a veces con cierto estrés.  Supone una semana de cincuenta horas que supera la semana laboral. Podemos aprovechar la situación anómala para mejorar de forma estable y en el futuro.
Acciones adaptativa necesarias que corresponden a la Administración educativa
Son actuaciones que comportan gasto publico, incremento de presupuesto económico. Conviene pensar en actuaciones que favorezcan la mejora de la enseñanza en situación normalizada y evitar gastos extraordinarios que en el futuro se echarían a perder.
Recursos docentes
La compleción de plantillas para una educación personalizada tiene carácter definitivo. Asegurar que cada grupo sea atendido de forma estable por dos maestros o profesores que conocerán a los alumnos, actuaran según convenga juntos en el grupo, desdoblando el grupo o uno solo mientras el otro dispone de tiempo de elaboración. Ratio actual EP 1,7pro/gru > +0,3 +0,1 atención adicional. EP Incremento 0.4. Ratio actual ES 2,8pro/18 h > +0,5 para cubrir 30 h. ES incremento 0,5. El gasto puede reducirse al absorber el sistema de sustituciones (costes de plantilla y de gestores) pues entre dos profesores que conocen a los alumnos y la organización se resuelve mejor que con coberturas breves de nuevos profesores.
Dada la necesidad de promover modelos de relación hombre-mujer en nuestra sociedad, es conveniente, especialmente en primaria, que sean maestra y maestro y también en secundaria cuando los adolescentes precisan de buenos referentes.
Espacios i equipos
No es recomendable hacer gastos en adaptar espacios para en el futuro tener que revertirlos. Mejor destinar el presupuesto de incremento a garantizar los equipos tecnológicos necesarios en el centro y que no falte equipo a ningún alumno.
Higiene i desinfección
Como en otras circunstancias siguiendo y ajustando las prescripciones de Sanidad al ambiente de la Educación..
Elaborado por Martí Teixidó i Planas, pedagogo dr.
Ha sido maestro, director, inspector y profesor universitario
15 de mayo de 2020

PLA D’ATENCIÓ EDUCATIVA a infants fins a sis anys d’edat, en situació de confinament


PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA a infancia, hasta seis años de edad             2
Ante la imposibilidad de atender educativamente a niños menores de seis años en el ambiente escolar respetando su desarrollo motor, emocional i cognitivo integrado con el lenguaje por la complejidad de protección sanitaria de contagio, debemos pensar alternativas.
En unos días en que todos formulamos preguntas y faltan respuestas de alternativas presento las características de una alternativa pensada desde la pedagogía.
Nota: Pensamos en niñas y niños, y en adultos mujeres u hombres aunque sólo usemos niñas, niños, mujeres, padres, educadoras para no recargar 
Plan de atención educativa en grupos reducidos en hogares familiares. Organización pedagógica.
 • Agrupación de cuatro o cinco niñas con una cuidadora educadora. Preferible que las niñas i niños sean de distintas edades. Se crea un ambiente de complementariedad donde aprenden a ser pequeños o mayores aunque a veces, al principio, los mayores dominen el ambiente y se deba intervenir. Posteriormente, cada uno encuentra su lugar y el ambiente es tranquilo.
 • Unas cuatro horas/día (máximo cinco) y solo hacer uso de los días necesarios y suficientes con regularidad pues da seguridad a la infancia. No debe haber mucha diferencia entre unos y otros (un día / cinco días). Debe ser una sesión continua, de mañana o primera tarde.
 • El adulto, cuidadora educadora, debe tener la capacidad cultural básica de saber tratar niñas: haber sido madre, preparada por formación de educadora o de monitora, hermana mayor o experiencia au pair de haber atendido niñas o madurez i equilibrio evidentes.
 • El mejor espacio es un hogar familiar de una de las niñas, aunque algunos no serán aptos por estrechez  u otra causa. Un espacio suficiente para moverse y con material simbólico, psicomotriz y didáctico no excesivo. Condiciones de desinfección establecidas por Sanidad. La escuela puede proveer en préstamo algunos objetos, juguetes y recursos.
 • Un recurso fundamental, la lengua, la oralidad. La canción, buen repertorio. Da estabilidad emocional y une el grupo pudiendo decir todos a la vez (coral) i uno solo alternando.  Comporta articulación de lenguaje, se aprende por imitación, las neuronas espejo está muy receptivas en estas edades. Incluso hablando hay que ponerle una cierta musicalidad, entonación significante. El adulto que no pueda atender el lenguaje, no puede atender educativamente a los niños.
 • La narración o cuentos muy adecuada, fundamentalmente oral  para crear-se imágenes mentales y con expresión corporal para compartir sentimientos. Sin libro, al menos las primeras veces. El libro con imágenes, posterior, hace revivir y es un apoyo para expresar, para que cuente la niña.
 • El juego simbólico, no normativizado, aplicado a objetos o juguetes.  Construcciones libres o construcciones de imitación a la que hace a su lado el adulto u otro niño. Ritmos a partir de música, o sin música, (dedos, manos, pies, boca, maderas).
 • Sin crear inestabilidad, se puede cambiar de hogar pasados unos días preparando a los niños. (Iremos a tu casa, Mary?… Sí, mañana iremos todos a casa de Mary). En casos que ninguna de las familias pueda ofrecer su hogar, se puede habilitar un espacio de la escuela siguiendo el modelo de hogar familiar.
 • Deben agruparse las propias familias por parentesco (niños y niñas primas), por amistad de familias o por vecindad. La madres o padres, por turnos compatibles con el horario laboral, pueden hacerse cargo. Un adulto fijo o diversos por rotación clara y previamente anunciada a las niñas.
 • En algunos casos puede ser necesario encargar a una persona. Debe tener la confianza de los padres o se puede pedir a la dirección escolar que, con buen criterio, les proporcionen o avalen a una persona.
 • Ninguna familia se debe ver privada de atender esta necesidad. Precisamente necesitan ayuda las familias más desprotegidas cuyos hijos necesitan un ambiente educativo estimulante. Conviene prever el gasto económico repartido si no se puede resolver cooperativamente y se contrata de palabra a una persona.
Apunte sobre costes derivados
Aproximación económica. Retribuyendo 10 € /hora como mínimo.  Por 5 horas, 50 €/día a repartir entre cinco o cuatro niños, 10-12 €/día, 50/60 €/semana por niño. Cabe esperar que la Administración puede cubrir parte de los gastos de familias que no pueden hacer frente. Toda familia debe responsabilizarse, al menos con 2€/día.  No puede haber más complicaciones; se trata de un contrato o acuerdo de palabra. Será algo transitorio y es economía transitoria, no sumergida. Ni se puede declarar a efectos de impuestos, ni se puede justificar con facturas o recibos. Si es necesario, se establece que se declare previamente a la escuela y que la dirección supervise con garantías que no haya abuso. (Lamento que sea una tarea más para la dirección pero hay que asegurar que se conoce a las familias).
Es una sugerencia para activar propuestas necesarias y adecuadas a diversas situaciones. Pensemos todos, y en educación no ignoremos la pedagogia que es científica y profesional.
Elaborado por Martí Teixidó i Planas, pedagogo dr.
Ha sido maestro, director, inspector y profesor universitario
16 de mayo de 2020