dissabte, 18 d’abril de 2009

Educació i escola. Assumpte polític a debat

Cal escoltar les diferents posicions davant l'educació. Una bona anàlisi de ciència política ha de:
1 Identificar abans que res els fets, les dades sobre les que es construeixen determinades tesis i arguments.
2 Contextualitzar les tesis i arguments: l'autor en el seu sector, la trajectòria professional, la coincidència amb d'altres fets i anàlisis més enllà de l'educació o de l'escola.
3 Alternatives: a qui beneficien, condicions de possibilitat, suport social.

Escoltem: "Siempre ha habido grupos buenos y grupos malos", "Le plaisir d'aprendre et aussi dépasser soi même", "Els docents d'aquí, els que menys hores de docència tenen", "En la formació ha faltat consistència científica i filosòfica", "El que s'aprèn a l'ecola ha d'ésser útil a la vida".

L'escola contra el món, llibre del professor Gregorio Luri (l'intervinent en el debat, imatge inicial) és consistent i no dubta en desautoritzar la política d'educació per excessives aparences i per la falta de padagogia. Llegim-lo i pensem. (Edicions La Campana 2008)