dissabte, 28 de març de 2009

DRETS HUMANS. Una fonamentació universal de l'educació

Valors que hem de transmtre als infants en l'educació dels primers anys per fonamentar uns patrons de conducta que s'interioritzaran. De joves es raonaran críticament i es podrà fer una adopció lliure i personal per a tota la vida. Els infants han de veure que els adults defensem aquests valors unànimement i que nosaltres mateixos actuem segons ells. Perquè defensem els drets per a tots, acceptem lliurement els deures que tenim cap als altres.