dimarts, 22 de maig de 2012

Mesures alternatives a les retallades en educació. Assaig

Avui 22 de maig de 2012 na estat convocada, clarament seguida, vaga de tot l'ensenyament i manifestacions de protesta per les retallades que recauen sobre alumnes, professors i famílies. La manifestació de Barcelona ha estat nombrosa i molt completa amb la presència de furgones de mossos d'esquadra que es feien notar més que els manifestants. Els manifestants: professors, pares i alumnes totalment pacífics -cap violència-, samarretes grogues, a cara descoberta, marcant el ritme sobre capses de cartró il·lustrades i pujant el to amb xiuladissa. Malgrat tot... contents; per què amargar-se? Els policies amb gest agressiu: cames obertes, braços oberts i armats i cara coberta (no sabem qui són) per no ser identificats però -ho suposem- malcarats i neguitosos com el 29M.

Caldrà però a més de mostrar la total protesta pensar en mesures alternatives. No en sento a parlar. Hem de fer l'exercici que el professor Navarro ha fet amb caràcter general. Jo, conec bé el sistema escolar, 44 anys, 40 de funcionari, 30 d'inspector d'educació, 20 de professor universitari associat. He dedicat moltes hores a estudiar i he visitat escoles d'altres països. Faig un primer apuntament de mesures possibles. En trobo 15.  Cal afinar-les i esperar que els economistes les quantifiquin. Els polítics de l'educació no podran dir que no hi ha altre remei i hauran de dir a qui afavoreixen amb les mesures que prenen.Mesures alternatives a les retallades en educació

1      Supressió del sistema de substitucions: molta gent gestionant als serveis territorials, nomenaments fragmentats amb destinacions molt diferents i especialitats forçades. És una despesa alta amb una eficiència baixa. Pel cap baix 100 funcionaris gestionant i 1.000 professors en dansa. Tots aquests sous es destinaran a completar dotacions estables dels centres. Cada centre ha de cobrir les pròpies substitucions reduint transitòriament algunes activitats de suport. Si es produeix una acumulació de baixes es pot demanar la cessió temporal d’un docent d’un centre de la zona. Si tants fossin baixa, caldrà suspendre classes per causa d’epidèmia però  confiem que sigui una situació molt poc freqüent.
2          Si cal reduir, abans reduir professionals de complement: reducció del 50% d’inspectors i de sindicals (250 places). reducció del 50% de professionals dels EAPs i CRPs (400 places).
3         Retorn de la gestió de transport escolar i de beques de menjador escolar als SS. TT. i ajuntaments. La mateixa feina es feia amb costos mot més baixos per personal que coneixia bé les necessitats dels centres (inspectors i funcionaris de gestió). Reducció proporcional o supressió transitòria dels Consells Comarcals.
4       Reducció del personal i activitats d’educació de les diputacions que fan molt bé però amb caràcter complementari, no centrat en els alumnes.
5      Integració de les activitats dels ICEs a la Universitat en allò que és formació i als CRPs en el què és d’assessorament. Aprofitament dels recursos de la xarxa CESIRE com a difusió i col·laboració.
6          Encàrrec als docents universitaris d’educació de la dedicació anual de 100 hores d’estada a escoles o instituts fent acció de modelatge o formació.
7  Crida als mestres/professors jubilats en període voluntari i als mestres/professors jubilats d’ofici amb bona salut. 5 hores de servei setmanal a un centre docent.
8        Introducció de l’aprenentatge-servei com a servei comunitari de l’estudiant universitari avaluable dins del seu currículum d’estudis. (Entre 100 i 200 h d’activitat amb alumnes més joves als centres).
9          Introducció de l’aprenentatge-servei com a servei comunitari a l’educació infantil i educació primària a càrrec d’estudiants d’educació secundària incloent l’acompanyament a sortides (malgrat que es perdin alguna classe).
10   Participació dels alumnes d’educació secundària en serveis del propi centre: cantina, recepció i telèfon, biblioteca, reprografia, comunicació telemàtica, jard¡neria, neteja de manteniment, reparacions menors, senyalitzacions i informacions...
11      Absorció de la partida de grans compres d’equipament. Compra directa dels centres aprofitant els preus d’oferta de la societat de consum, excepte en allò que no hi és disponible i que l’Administració pot gestionar a millor preu.
12   Contribució de les editorials a l’ensenyament amb una quota d’exemplars dels llibres adequats als alumnes dels centres.
13      Recompra dels llibres manuals i de text d’ús personal al terme del curs.
14  Reducció de la despesa de monitors en colònies i camps d’aprenentatge. Correspon als docents fer-se càrrec de les activitats d’aprenentatge i supervisar l’organització dels serveis.
15      Reducció de tècnics curriculars i d’assessors al mínim. El que calgui i han d’estar sempre vinculats a un centre. La seva activitat és sempre subsidiària i està associada a l’activitat docent.
 

Cal que tots hi pensem, les afinem i les fem públiques. Sembla que la Hble. Consellera Rigau no rep un assessorament precís i compromès. Ajudem! Martí Teixidó